Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.09.2015 Sygn. akt ... Prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Górny
 27.08.2015 Sygn. akt ... Prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu DROGOMIŁOWICE - ŁAGIEWNIKI ŚR.
 27.08.2015 Sygn. akt ... Prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu DZWIGÓRZ
 18.08.2015 Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przstrzennego województwa dolnosląskiego
 20.07.2015 Sygn akt O... Wyrok NSA dot MPZP dla Gminy Udanin z 2006 r
 20.07.2015 Sygn akt I... prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu JAROSŁAW
 20.07.2015 Sygn. aktI... prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu KARNICA
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UDANIN
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - RÓŻANA
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PIEKARY
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - LUSINA
 26.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Karnica
 26.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Jarostów
 26.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Jarosław
 26.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Dzwigórz
 16.01.2015 Uchwała N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Sokolniki
 16.01.2015 Uchwała N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Gościsław
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb UJAZD GÓRNY
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb UJAZD DOLNY
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb PIELASZKOWICE

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 9941