Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie 13
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pielaszkowicach
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarosławiu
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarosławiu
 26.05.2015 Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż nieruchomości w Jarosławiu
 26.05.2015 Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie
 26.05.2015 Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż nieruchomości w Pielaszkowicach
 06.03.2015 271.1.2.15 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE P.N. "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE ORAZ GIMNAZJUM W UJEŹDZIE GÓRNYM"
 03.03.2015 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UDANIN w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
 16.01.2015 Wójt Gminy ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego - kiosk przy zatoce autobusowej w m. Udanin nr 85A/1.
 05.01.2015 271.1.1.15 OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na zadanie: "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY UDANIN W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2015 r. "
 17.12.2014 Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu uzytkowego w Karnicy 14
 15.12.2014 DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W UJEŹDZIE GÓRNYM W 2015 R.
 08.12.2014 271.1.10.14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlanych Gminy Udanin w roku 2015
 17.11.2014 271.1.8.14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Udanin w roku 2015"
 14.11.2014 Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Karnicy 14
 13.11.2014 271.1.9.14 Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary - Gmina Udanin".
 15.10.2014 271.1.7.14 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
 03.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na : PLAC ZABAW W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 181894