Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.10.2009 URG XL/131... Uchwała Nr XL/131/2009 w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
 01.10.2009 URG XL/130... Uchwała Nr XL/130/2009 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Udanin za 2008 rok
 01.10.2009 URG XXXIX/... Uchwała Nr XXXIX/128/2009 w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
 01.10.2009 URG XXXVII... Uchwała Nr XXXVII/126/2009 w sprawie:przystapienia gminy Udanin do programu Odnowy Wsi
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/125/2009 wsprawie:zatwierdzenia uchwały samorządu wsi Udanin w sprawie przystąpienia do
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/124/2009 w sprawie:zatwierdzenia uchwały samorządu wsi Konary w sprawie przystąpienia do
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/123/2009 w sprawie:zatwierdzenia uchwały samorządu wsi Lusina w sprawie przystąpienia do
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwałą Nr XXXV/122/2009 w sprawie:zatwierdzenia uchwały samorządu wsi Piekaryw sprawie przystąpienia do
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwałą Nr XXXV/121/2008 w sprawie:zatwierdzenia uchwały samorządu wsi Pichorowice w sprawie przystąpienia do
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/120/2009 w sprawie:zatwierdzenia uchwały samorządu wsi Ujazd Dolny w sprawie przystąpienia do
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/119/2009 w sprawie: zatwierdzenia uchwały samorządu wsi Różana w sprawie przystąpienia do
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/117/2009 w sprawie:zatwierdzenia uchwały nr 1/2009 samorządu wsi Ujazd Dolny w
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/116/2009 w sprawie: zatwierdzenia uchwały nr 1/2009 samorządu wsi Udanin w sprawie Planu
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/115/2009 w sprawie:zatwierdzenia uchwały nr 1/2009 samorządu wsi Ujazd Górny w
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwałą Nr XXXV/114/2009 w sprawie:zmieniająca uchwałę Nr XVIII/56/04 Rady Gminy w Udaninie z dnia 06.04.2004r.
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/113/2009 w sprawie:zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/115/2009 w sprawie:
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/114/2009 w sprawie:
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/115/2009 w sprawie:
 01.10.2009 URG XXXV/1... Uchwała Nr XXXV/112/2009 w sprawie:ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3655