Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.11.2009 URG XLVIII... Uchwała Nr XLVIII/154/2009 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 09.11.2009 URG XLVII/... Uchwała Nr XLVII/153/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 06.11.2009 URG XLVI/1... Uchwała Nr XLVI/152/2009 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXIV/106/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku o
 05.11.2009 URG XLVI/1... Uchwała Nr XLVI/151/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 07.10.2009 URG XLV/15... Uchwała Nr XLV/150/2009 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
 06.10.2009 URG XLV/14... Uchwałą Nr XLV/149/2009 w sprawie zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
 05.10.2009 URG XLV/14... Uchwała Nr XLV/148/2009 w sprawie przystąpienia do wykonania Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Udanin
 01.10.2009 URG XLV/14... Uchwała Nr XLV/147/2009 Rady Gminy Udanin w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionwego
 01.10.2009 URG XLIV/1... Uchwała Nr XLIV/145/2009 w sprawie:zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
 01.10.2009 URG XLIV/1... Uchwała Nr XLIV/144/2009 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
 01.10.2009 URG XLIV/1... Uchwała Nr XLIV/143/2009 w sprawie:przyjęcia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie
 01.10.2009 URG XLIV/1... Uchwała Nr XLIV/142/2009 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
 01.10.2009 URG XLII/1... Uchwała Nr XLII/137/2009 w sprawie:wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków
 01.10.2009 URG XLV/14... Uchwała Nr XLV/146/2009 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 01.10.2009 URG XLII/1... Uchwała Nr XLII/139/2009 w sprawie:zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
 01.10.2009 URG XLII/1... Uchwałą Nr XLII/138/2009 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Udanin
 01.10.2009 URG XLI/13... Uchwała Nr XLI/136/2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ujazd zGórny
 01.10.2009 URG XLI/13... Uchwała Nr XLI/135/2009 w sprawie:przystąpienia Gminy Udanin do Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji
 01.10.2009 URG XLI/13... Uchwałą Nr XLI/134/2009 w sprawie:zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
 01.10.2009 URG XLI/13... Uchwała Nr XLI/133/2009 w sprawie : przyjęcia regulaminu świetlic wiejskich

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3668