Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.03.2012 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UDANIN w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2012 r.
 13.01.2012 ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2012 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 12 stycznia 2012 roku W sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 13.01.2012 ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2012 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 11 stycznia 2012 roku W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 28.01.2011 Wójt Gminy Udanin ogłasza z dniem 28 stycznia 2011 roku otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 16.03.2009 Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
 10.03.2009 Zaproszenie na Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej dla szkół podstawowych powiatu Środa Śląska
 04.03.2009 Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu w ramach Lokalnego Funduszu Młodych
 13.02.2009 Zarządzenie nr 0151/8/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.
 06.02.2009 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.
 28.03.2008 Ogłoszenie Wójta Gminy Udanin w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. - "upowszechnianie sportu amatorskiego"
 25.03.2008 Zarządzenie wójta w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.
 20.02.2008 Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 18426