Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.01.2014 Uchwała Nr XL.156.2013 w sprawie : zmiany uchwały Nr LVIII/198/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 01 września 2010r. w sprawie
 07.01.2014 Uchwała Nr XL.157.2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/208/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 01 września 2010r. w sprawie
 07.01.2014 Uchwała Nr XL.157.2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/208/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 01 września 2010r. w sprawie
 07.01.2014 Uchwała Nr XL.161.2013 w sprawie: budżetu gminy na 2014 rok
 07.01.2014 Uchwała Nr XL.160.2013 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 07.01.2014 Uchwała Nr XL.159.2013 w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin
 07.01.2014 Uchwała Nr XL.158.2013 w sprawie: zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 30.12.2013 Uchwała XL.155.2013 w sprawie : uchwalenia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Gminy Udanin
 10.12.2013 Uchwała XXXIX.154.2013 zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 10.12.2013 Uchwała XXXIX.153.2013 w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVIII.150.2013 Rady Gminy Udanin z dnia 28 października
 10.12.2013 Uchwała XXXIX.152.2013 w sprawie: ustanowienia tytułu: ,,Honorowy Obywatel Gminy Udanin” oraz zasad i trybu nadawania tego
 10.12.2013 Uchwała Nr XXXIX.151.2013 w sprawie : przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz
 28.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII.150.2013 w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 28.11.2013 Uchwała XXXVIII.149.2013 obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Udanin
 28.11.2013 Uchwała NR XXXVIII.148.2013 zmiany uchwały Nr XXV/107/2012 Rady Gminy Udanin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
 28.11.2013 Uchwała XXVIII.147.2013 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 28.11.2013 Uchwała XXXVIII.146.2013 w sprawie : określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
 28.11.2013 Uchwała NR XXXVIII.145.2013 w sprawie : wyrażenia woli przystapienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
 17.10.2013 Uchwała Nr XXXVII.144.2013 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod
 17.10.2013 Uchwała NR XXXVI.143.2013 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3100