Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.05.2013 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wsprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Udanin w 2012 roku
 04.03.2013 0050/5/2013 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2012 rok.
 18.09.2012 V/184/2012 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
 24.08.2012 0050.41.2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2012 roku.
 02.02.2012 Uchwała Nr V/9/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr XV/59/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 21.12.2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin oraz w Uchwale Nr XV/60/2011 Rady gminy Udanin z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
 02.02.2012 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XV/60/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
 23.12.2011 URG XV/60/... Uchwała Nr XV/60/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
 23.12.2011 URG XV/59/... Uchwała Nr XV/59/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 16.12.2011 Uchwała Nr V/249/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012
 16.12.2011 Uchwała Nr V/247/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu Gminy Udanin przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012
 16.12.2011 Uchwała Nr V/246/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie uchwały budzetowej Gminy Udanin na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi
 14.11.2011 50.1.83.2011 Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 14.11.2011 50.1.84.2011 Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2012 rok
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2110