Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.12.2011 URG XV/60/... Uchwała Nr XV/60/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
 23.12.2011 URG XV/59/... Uchwała Nr XV/59/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 23.12.2011 URG XV/58/... Uchwała Nr XV/58/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 23.12.2011 URG XV/57/... Uchwała Nr XV/57/2011 Rady gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie
 12.12.2011 URG XIV/56... Uchwała Nr XIV/56/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy
 30.11.2011 URG XIII/5... Uchwała Nr XIII/54/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 30.11.2011 URG XIII/5... Uchwała Nr XIII/53/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 30.11.2011 URG XIII/5... Uchwała Nr XIII/52/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/222/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 30.11.2011 URG XIII/5... Uchwała Nr XIII/51/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budzecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 31.10.2011 URG XII/46... Uchwała Nr XII/46/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
 31.10.2011 URG XII/45... Uchwała Nr XII/45/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 31.10.2011 URG XII/44... Uchwała Nr XII/44/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Udanin
 31.10.2011 URG XII/43... Uchwała Nr XII/43/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 14.09.2011 URG XI/40/... Uchwała Nr XI/40/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Udanin na 2011 rok.
 14.09.2011 URG XI/39/... Uchwała Nr XI/39/2011 Rady Gminy Udanin zmieniająca Uchwałę Nr VI/17/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 09.03.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław - Gmina Udanin"
 14.09.2011 URG XI/38/... Uchwała Nr XI/38/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 14.09.2011 URG XI/37/... Uchwała Nr XI/37/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 26.08.2011 Uchwała Nr X/35/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Kościoła Św. Urszuli poprzez remont dachu"
 26.08.2011 Uchwała Nr X/34/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanun
 26.08.2011 Uchwała Nr X/33/2011 w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3535