Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.12.2010 URG IV/12/... Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.
 30.12.2010 URG IV/10/... Uchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/222/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 30.12.2010 URG IV/9/2... Uchwała Nr IV/9/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/221/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 30.12.2010 URG IV/8/2... Uchwała Nr IV/8/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 30.12.2010 URG IV/7/2... Uchwała Nr IV/7/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochdów i wydatków
 30.12.2010 URG Nr IV/... Uchwała Rady Gminy Nr IV/11/2010 w sprawie : przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011
 22.12.2010 URG Nr III... Uchwała Rady Gminy Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Udanin
 21.12.2010 URG III/5/... Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 07.12.2010 URG Nr I/4... Uchwała Rady Gminy Nr I/4/2010 w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Gminy
 07.12.2010 URG Nr I/3... Uchwała Rady Gminy Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 07.12.2010 URG Nr I/2... Uchwała Rady Gminy Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
 07.12.2010 URG I/1/2010 Uchwała Rady Gminy Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 12.11.2010 URG LXI/22... Uchwała Nr LXI/222/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 12.11.2010 URG LXI/22... Uchwała Nr LXI/221/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 12.11.2010 URG LXI/22... Uchwała Nr LXI/220/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 12.11.2010 URG LXI/21... Uchwała Nr LXI/219/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 12.11.2010 URG LXI/21... Uchwała Nr LXI/218/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
 02.11.2010 URG LX/217... Uchwała Nr LX/217/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Udanin
 02.11.2010 URG LX/216... Uchwała Nr LX/216/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 05.10.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LIX/214/2010 w sprawie:zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4906