Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.09.2015 Sygn. akt ... Prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Górny
 01.09.2015 56/2015 Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 26.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania i oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy na terenie Gminy Udanin.
 27.08.2015 Sygn. akt ... Prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu DROGOMIŁOWICE - ŁAGIEWNIKI ŚR.
 27.08.2015 Sygn. akt ... Prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu DZWIGÓRZ
 27.08.2015 SKO 4136/2... Zawiadomienie Samorządowego KOlegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 11.08.2015 r. Nr SKO4136/23/15 dot. możliwości czynnego udziału w postępowania zażaleniowym dot. postanowienia Wójta Gminy Udanin nr OS.7624-1/09/2011.2015.
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie 13
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pielaszkowicach
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarosławiu
 07.08.2015 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarosławiu
 03.08.2015 45/2015 Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 03.08.2015 44/2015 Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 20.07.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych na terenie gminy Udanin w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu w dniu 19 lipca 2015 r.
 20.07.2015 Sygn akt O... Wyrok NSA dot MPZP dla Gminy Udanin z 2006 r
 20.07.2015 Sygn akt I... prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu JAROSŁAW
 20.07.2015 Sygn. aktI... prawomocne orzeczenie WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu KARNICA
 20.07.2015 Ogłoszenie w sprawie poszukiwania kandydata na zastępstwo inspektora ds. promocji gminy i GCI.
 14.07.2015 OŚ.6220.1... Obwieszczenie Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 1.07.2015 r.
 14.07.2015 Obwieszczenie Zarządu Woj. Dolnośląskiego o opracowaniu i możliwości zapoznania się z programem ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej...
 07.07.2015 INFORMACJA do mieszkańców n.t. barszczu Sosnowskiego

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 38881